Prekių keitimas ar grąžinimas

  1. SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas - MB Laiminga uodega, JA kodas 305941359, PVM kodas LT100016360114, adresas Šiltnamių g. 38, Noreikiškės, Kauno r., LT-53363.

1.2. E-parduotuvė - ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.laimingauodega.lt.

1.3. Jūs / Pirkėjas - fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais).

1.4 Taisyklės - šios taisyklės, kurios nustato E-parduotuvėje įsigytų prekių grąžinimo ir keitimo taisykles.

1.5. Šalys / Šalis - Pirkėjas ir Pardavėjas kartu arba atskirai.

1.6 Prekės / paslaugos - visa, kuo prekiaujama E-parduotuvėje. Toliau Taisyklėse nurodomos ‘prekės’ apima ir paslaugas, kai E-parduotuvėje parduodamos prekės ir paslaugos, nebent Taisyklėse nurodyta kitaip.

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises ir pareigas ir atsakomybę dėl prekių, įsigytų E-parduotuvėje, grąžinimo ir keitimo.

2.2 Šios taisyklės bendrųjų bendrųjų prekių pirkimo E-parduotuvėje taisyklių dalis, su kuriomis galite susipažinti čia: https://laimingauodega.lt/pages/pirkimo-taisykles.

  1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KEITIMAS

3.1. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos atsisakyti E-parduotuvėje perkant prekes sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties, išskyrus sutartis, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228 str. 2 dalyje.

3.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el.paštu) arba paskambinęs ir informavęs telefonu +37063548170, bei užpildyti po pranešimo apie grąžinimą/keitimą iš Pardavėjo gautą prekių gražinimo formą ir atsiųsti Pardavėjui labas@laimingauodega.lt. Nurodytą prekių grąžinimo formą Pirkėjas Pardavėjui taip pat gali pateikti grąžindamas prekes. Prekę grąžinti Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos.

3.3. Grąžinant kokybiškas prekes, už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo Pirkėjui nurodo kitaip.

3.4. Prekės gali būti grąžinamos atvežant patiems į fizinę parduotuvę, grąžinant per kurjerius arba į Pardavėjo nurodytą paštomatą.

3.5. Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui.

3.6. Pirkėjui pinigai už prekes grąžinami į mokėjimo sąskaitą pavedimu.

3.7. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, netikslių duomenų ar pan.).

3.8.Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

3.8.1. grąžinama prekė turi būti originalioje ar kitos rūšies tvarkingoje pakuotėje;

3.8.2. grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

3.8.3. grąžinama prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės), tačiau šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

3.8.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

3.8.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią sąskaitą faktūrą, ir užpildyti prekių grąžinimo prašymą.

3.9. Jeigu grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir / ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę.

3.10. Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.11. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Paminėtinos negrąžintinos prekės:

  • Vaistiniai preparatai (nebent pasibaigęs preparatų galiojimo terminas, prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudėtinių dalių, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės savybės, prekės yra pažeistos mechaniškai, yra pažeista prekės pakuotė ar yra kitų prekių kokybės trūkumų);
  • Kokybiški gyvūnų maisto produktai, įskaitant maisto papildus;
  • Gyvūnų maisto prekės atidarytomis pakuotėmis (išskyrus atvejus, kai akivaizdžiai matomi ir jaučiami prekės kokybiniai ar kiti trūkumai);
  • Panaudotos prekės;
  • Vienkartinės ar daugkartinės palos, paklotai.

3.12 Esant nekokybiškai suteiktoms paslaugoms, Pirkėjas turi teisę reikalauti pašalinti paslaugų teikimo trūkumus, grąžinti už paslaugas sumokėtą kainą, sumažinti paslaugų kainą.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Šios Taisyklės yra reguliuojamos taikomų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų.

4.2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra, vienašališkai, be papildomo įspėjimo pakeisti Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo jų patalpinimo E-parduotuvėje momento ir yra privalomi Pirkėjui, norinčiam naudotis E-parduotuve.

4.3. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

4.4. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilus nesutarimams, jie yra sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas-vartotojas prašymą ir / ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti labas@laimingauodega.lt arba +37063548170.